easy charging

Betaling av ladeoperasjoner skal gjøres like enkelt som betaling av drivstoffoperasjoner.

Hovedutfordringen i dag

Ladepristakst S

Anbefalt for inntil 250 km kjørelengde per måned.

61

Vårt mål

En eichrechtskonforme og ladestasjonsuavhengig løsning for ad-hoc betaling med variabeltariffer.

Sertifisering av skybasert programvare i kombinasjon med en enhet for tariffvisning, for å kunne brukes som en tilleggsenhet med ulike, konformitetsvurderte ladestasjoner.

Denne tilleggsenheten trenger ikke å være nevnt i sertifiseringene til ladestasjonene. Ladestasjonene vil bli nevnt i sertifiseringen av tilleggsenheten.

Den ev-pay-tilnærmingen fører til styrking av CPO-en.

EV-Pay tariffserver

Kjernen er ev-pay Tariff Server (EPTS), den lagrer pålitelig historisk tariffinformasjon. Til enhver tid er det tydelig for forbrukeren hvilken tariff som gjaldt for ladingen hans/hennes.

EPTS gir på forespørsel fra betalingsstasjonen den nåværende gjeldende tariffen.

Betalingsstasjonen er kun tilkoblet ladestasjonen via skyen (ettermonterbar, i samsvar med AFIR fra 01.01.2027 mulig)! CPOs CPMS (Charge Point Management System) kan fortsatt brukes. Ladestasjonene blir fortsatt fakturert gjennom det. EPTS overvåker hele prosessen og nøyaktigheten av ad hoc faktureringen og sikrer en pålitelig tilkobling mellom målinger og tariff. Kvitteringen kan hentes ut i etterkant.

Vi er i samråd med PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt). ev-pay tilnærmingen ble vist på Bonner Eichrechtstagen i lokalene til Deutsche Telekom den 12.12.2023 og ble også tatt opp som et løsningsforslag for eichrechtskonformes avregning av ad hoc lading.

Dine fordeler med oss fra andre halvår 2024

Ad hoc lading med Girocard, debet- og kredittkort via lokal betalingsterminal med følgende fordeler:

Ev-pay fokuserer utelukkende på prosessene knyttet til ad hoc-lading og deltar prosentvis i gjennomførte transaksjoner.

Ladescenarioer

Bildkilde Hectronic GmbH

Hvor blir ev-pay brukt overalt?

Ev-pay-tilbudet er nødvendig i viktige ladescenarier og vil sterkt forenkle offentlig lading!
*Offentlig lading er overalt der elbilisten er ukjent for CPO-en og kan lade på CPO-ens eiendom.

Ev-pay grunnleggerteam

Dominik Freund

Administrerende direktør

Felix Blum

Administrerende direktør

Reinhard Blum

Administrerende direktør
Glossary