easy charging

Att betala för laddningsprocesser ska göras lika enkelt som att betala för tankningsprocesser

Dagens utmaning

Taxa för avgifter S

Rekommenderad körsträcka upp till 250 km/månad

61

Vårt mål

En lösning som är i enlighet med mät- och märkningsdirektivet och oberoende av laddstationen för ad hoc-betalning med variabla priser.

Certifiering av en molnbaserad programvara i kombination med en enhet för prisskyltning för att användas som en tilläggsenhet som kan kombineras med olika laddstationer som är bedömda enligt överensstämmelse.

Det är inte nödvändigt att nämna tilläggsenheten i certifieringen av laddstationerna. Laddstationerna kommer att nämnas i certifieringen av tilläggsenheten.

Ev-pay-metoden leder till starkare befogenheter för CPO

ev-pay tarifservern

ev-pay tarifservern (EPTS) är hjärtat i systemet och lagrar pålitligt historisk tarifinformation. Det är alltid möjligt för konsumenten att se vilken tariff som gällde när de laddade sin bil.

På begäran från betalningsstationen tillhandahåller EPTS den aktuella gällande tariffen.

Betalningsstationen är endast ansluten till laddstationen via molnet (eftermonterbarhet möjlig enligt AFIR från och med 1 januari 2027)! CPO:s (laddningsoperatörens) CPMS (Charge Point Management System) kan fortsätta att användas. Där kommer laddningskort fortfarande att faktureras. EPTS övervakar hela processen och korrektheten i den ad hoc-faktureringsprocessen och säkerställer en pålitlig anslutning mellan mätvärden och tariff. Kvittot kan hämtas i efterhand.

Vi samarbetar här med PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt). Ev-pay-approachen presenterades den 12 december 2023 på Bonner Eichrechtstagen i tyska Telekoms lokaler och togs också upp som en lösning för eichrechtskonformes (mätlagligt konformt) fakturering av ad hoc-laddprocesser.

Dina förmåner hos oss från HY2 2024

Ad Hoc-shop med Girocard, debet- och kreditkort via lokal betalterminal med följande fördelar:

ev-pay fokuserar uteslutande på processerna i ad hoc-butiken och får en procentandel av de genomförda transaktionerna.

Scenarier för laddning

Bildkälla Hectronic GmbH

Var används ev-pay?

Erbjudandet ev-pay behövs i viktiga laddningsscenarier och kommer att förenkla offentlig* laddning avsevärt!

*Publik laddning är varje plats där fordonsföraren är okänd för CPO och kan ladda på CPO:s egendom.

ev-pay team av grundare

Dominik Freund

Verkställande direktör

Felix Blum

Verkställande direktör

Reinhard Blum

Verkställande direktör
Wir suchen dich

Werde Teil unseres Teams

Glossary